This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Informacija o stanju zahtjeva za sazivanjem sjednice VMO Braće Ribar iz Đakova
Grad Đakovo je odgovorio podnositelju Danko Kočiš dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, u privitku Vam dostavljam traženu informaciju. Spoštovanjem, Službenik za informiranje Miroslav Klepo, mag.iur. 2.9.2015 u 14:39, Danko Koč...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje