Gradska čistoća Drniš

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, obavljanje određenih komunalnih i ostalih djelatnosti

1 zahtjeva
Poštovani, kontakt je 022/886599 putem elektroničke pošte: [1][Gradska čistoća Drniš e-mail za zahtjeve] te na adresi S.Radića 69, 22320 Drniš Lije...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?