Gradska čistoća, Šibenik

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

1 zahtjeva
Poštovana, dostavljam tražene podatke koko slijedi: Poštanska adresa za podnošenje prigovora: Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik Telefaks za podnošenj...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?