Gradsko poduzeće, Vodice

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama.

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Gradsko poduzeće, Vodice koristeći ovu stranicu.