HEP Plin

Tijelo javne vlasti

1 zahtjev
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Zahtjev je poslan za HEP Plin od Ivana Slavenski dana .
Čeka odgovor.
Za: HEP Plin Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi Pravilnik, odnosno odgovarajući akt kojim se uređuje organizacij...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?