Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Poljoprivreda, šumarstvo i veterinarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine donio Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno šumarskoj savjetodavnoj službi. Zakon je objavljen u Narodnim novinama, br. 111 od 12. prosinca 2018.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.