Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Udruge i organizacije civilnog društva and Turizam, također poznato kao HTZ

11 zahtjeva
Zadaca HTZ-a: osniva turistička predstavništva i ispostave u inozemstvu, organizira i nadzire njihov rad Statut: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/s...
Predstavka je poslana Povjerenici za informiranje 13.06.2016.

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje