Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, Zadar

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Gospodarstvo, također poznato kao INOVacija

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, Zadar koristeći ovu stranicu.