Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Regionalni razvoj

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije koristeći ovu stranicu.