Komunalac, Delnice

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti

1 zahtjev
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Komunalac, Delnice je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovani! Dostavljamo Vam tražene podatke: Naziv društva: Komunalac d.o.o. Adresa: Supilova 173, 51300 Delnice Telefax: 051 812 034 Elektronička pošt...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?