Komunalac, Glina

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Komunalac, Glina je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, potrošači mogu podnijeti pisani prigovor za sve organizacijske jedinice Komunalca Glina d.o.o. na sljedeće načine: - osobno u prostorijam...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?