Komunalac, Grubišno Polje

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Komunalac, Grubišno Polje je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana! U privitku dopisa dostavljamo Vam tražene  podatke o adresama i telefonima za podnošenje pisanog prigovora potrošača za Komunalac d.o.o....

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?