Komunalno društvo Autotrolej, Rijeka

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za prijevoz putnika

1 zahtjev
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Komunalno društvo Autotrolej, Rijeka je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani,   Sukladno zakonu o zaštiti potrošača kao i Zakonu o pravu na pristup informacijama, na web stranici KD Autotrolej, kao i na svim našim...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?