Komunalno poduzeće Gornja Rijeka

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
Poštovani, Dostavljamo Vam informacije o kontaktima za podnošenje prigovora: - poštanska adresa: Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o., Trg Sidoni...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?