Komunalno trgovačko društvo Hober, Korčula

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
Poštovana, kontakt za podnošenje prigovora: Poštanska adresa: Trg Sv.Justine 3, 20260 KORČULA, p.p.50 Telefaks: 020/711506 email: [e-mail adresa] --...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?