Tijela javne vlasti

Pronađeno 1486 tijela javne vlasti početno slovo je ‘O’

Osnovna škola Draž 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Branimira Markovića, Ravna Gora 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Drenje 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Dr. Fra Karlo Balić, Šestanovac 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Knin 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Korenica 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Lički Osik 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Franjo Tuđman, Beli Manastir 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Dr. Franjo Tuđman, Šarengrad 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec, Nedelišće 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Josipa Pančića, Bribir 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Mate Demarina, Medulin 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Dr. Stjepan Ilijašević, Oriovac 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Vinka Žganca, Vratišinec 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola dr. Vinka Žganca, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Dubovac, Karlovac 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Dubrava, Dubrava Vrbovečka 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Dugopolje 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić Grad 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Đure Prejca Desinić 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Đurmanec 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Đuro Ester, Koprivnica 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Đuro Pilar, Slavonski Brod 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Dvor 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Ernestinovo 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Eugena Kumičića, Velika Gorica 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Eugena Kvaternika, Rakovica 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Eugena Kvaternika, Velika Gorica 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Eugen Kumičić, Rijeka 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Fažana 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Ferdinandovac 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Fra Bernardina Tome Leakovića, Bošnjaci 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola fra Kaje Adžića Pleternica 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Frana Galovića, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Osijek 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Frane Petrića, Cres 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Fran Franković, Rijeka 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Franje Krežme, Osijek 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Franje Serta, Bednja 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Franka Lisice, Polača 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Fran Koncelak, Drnje 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Fran Krsto Frankopan, Krk 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Fra Pavla Vučkovića, Sinj 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Galdovo, Sisak 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Galovac, Zemunik 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Garešnica 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Generalski Stol 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Glina 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gola 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Goričan 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gorjani 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gornja Poljica, Donji Dolac 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gornja Vežica, Rijeka 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gornje Jesenje 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gornje Vrapče, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gornji Mihaljevec, Macinec 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Grabrik, Karlovac 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gračani 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gradac 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gradec 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gradina 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gradište 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Granešina, Zagreb - Dubrava 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Grgura Karlovčana, Đurđevac 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Grigora Viteza Poljana, Lipik 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Grigora Viteza, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Grigor Vitez, Osijek 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gripe, Split 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Grivica 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Osnovna škola Grofa Janka Draškovića, Klenovnik 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Grofa Janka Draškovića, Zagreb-Susedgrad 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Grohote 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gruda 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gustava Krkleca, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gustav Krklec, Maruševec 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Gvozd 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Hinka Juhna, Podgorač 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Hodošan 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Horvati, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Hreljin 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Hrvatski sokol, Podgajci Podravski 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Hvar 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Ilača-Banovci 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Ivana Batelića - Raša 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Ivana Brlić-Mažuranić, Slavonski Brod 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić, Strizivojna 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .

Ne možete naći onaj koji želite?