Tijela javne vlasti

Found 290 public authorities beginning with ‘P’

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti javne odvodnje
0 requests.
Visoki prekršajni sud i prekršajni sudovi u Republici Hrvatskoj Zakonom o područjima i sjedištima prekršajnih sudova (NN, 137/09) u Republici Hrvatsk...
Defunkc.
0 requests.
Prekršajni sud u Osijeku kao samostalno pravosudno tijelo od 1. siječnja 2019. godine više ne postoji, sada je to Prekršajni odjel Općinskog suda u Osi...
Defunkc.
1 request.
Novom reorganizacijom Prekršajni sud u Novom Zagrebu od 01.01.2019. postao je Prekršajni odjel Općinskog suda u Novom Zagrebu.
Defunkc.
1 request.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
1 request.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije
0 requests.
Drugim imenom PGSZD.
2 requests.
Privatna ekonomsko - poslovna škola s p. j. Varaždin u stanju je mirovanja od 2010. godine.
2 requests.

Ne možete naći onaj koji želite?