Tijela javne vlasti

Pronađeno 8 tijela javne vlasti u kategoriji ‘Pravne osobe financirane iz proračuna’

Odbojkaški savez Bjelovarsko-bilogorske županije Drugim imenom OSBBZ.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Odbojkaški savez Istarske županije Drugim imenom OS Istarske županije.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Odbojkaški savez Primorsko-goranske županije Drugim imenom Odbojkaški savez PGŽ.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Odbojkaški savez Sisačko-moslavačke županije Drugim imenom OSSMZ.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Odbojkaški savez Varaždinske županije Drugim imenom OSVZ.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Odbojkaški savez Zadarske županije Drugim imenom OS Zadarske županije.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Odbojkaški savez Zagrebačke županije Drugim imenom OS Zagrebačke županije.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Zagrebački odbojkaški savez Drugim imenom ZOS.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.

Ne možete naći onaj koji želite?