Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Gospodarstvo, također poznato kao MINGO

Stupanjem na snagu Zakona o ustroju ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16), Ministarstvo gospodarstva nastavlja s radom, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanom ovim zakonom, kao Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

26 zahtjeva
Poštovani,   Molim sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama dostaviti adresu.   S poštovanjem,   Ivana Penić,...
    RIPI]BLIKA IIRII{TSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA. PODUZETNISTVAI OBRTA KLASA: 023-01/l 7-011244 URBROJ: 526-02-02-01 -01/3-l 7-2 Zagrcb. 11. li...
    RFPLIBLI(I{ HRIATSK ]\,II\ISTARSTVO C.OSPODARST\4. PODUZETNISTIA I OBRTA KLASA: 023-01/17-01/245 tIRBROJ: 526-02-02 -0 I -Ol /3lagreb. 17. lis...
Za: pisarnica Postovani, Ljubazno vas molim nadopunu informacija dostavljenih u vasem odgovoru: dostavite podatak o danu putovanja (od dana, do da...
Zaboravili su dostaviti datume svakog pojedinog putovanja. Molimo podnositelja zahtjeva da napravi odgovor putem linka ispod threada ovdje (ili putem...
Nedostaju vremena putovanja. Molimo podnositelja zahtjeva da napravi odgovor (link ispod zahtjeva, ili klikom na ovaj link: http://imamopravoznati.or...
    REPUBLIX1 HRVATSKA MINISTARSTVO C,OSPODARSTVA. PODUZEIITISTVA I OBRTA KLASA: 008-02/l 7-01155 URBROJ: s26-02-02-01-01/3-l 7-3 Zagreb, 2. lis...
Toni Gabrić izvjestava u clanku: Ministarstvo gospodarstva; na zahtjev za davanjem fotokopije ugovora o seizmičkom istraživanju jadranskog podmorja s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Preporuča se da zahtjevom za pristup informacijama ne tražite informacije koje se tiču vas osobno i postupaka koje vodite pred tijelima javne vlasti, j...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje