Poštovani, Nastavno na obavijest koju Vam je vezano za objavu baze podataka Državne riznice o pregledu izvršenja državnog proračuna po dobavljačima za...
Putem dopisa tijela javne vlasti klasa UP/I-032-01/15-01/09 urbroj 513-03-05-17-7 od 5. travnja 2017. dostavljeno je Rjesenje Povjerenika za informiran...
Lista poreznih dužnika _ Agrokor
Ministarstvo financija je odgovorio podnositelju Duje Prkut dana .
Odbijen.
Poštovani, Adresa elektroničke pošte nije dovoljna želite li da se Vaš zahtjev tretira sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Molimo da nam...
Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015
Ministarstvo financija je odgovorio podnositelju Pero Mitric dana .
Ne posjedujemo informacije.
Slijedom zahtjeva za pristup informacijama koji je Ministarstvo financija, Služba za informiranje zaprimila elektroničkom poštom dana 3. siječnja 2016....
Registar koncesija (otvaranje baze podataka)
Ministarstvo financija je odgovorio podnositelju Hrvoje Petrovic dana .
Odbijen.
Poštovani, Služba za informiranje Ministarstva financija zaprimila je dana 2. rujna Vašu dopunu zahtjeva za pristup informacijama te je istu proslije...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje