Tijelo je dostavilo rjesenje na zalbu kojim odbijaju zalbu jer je proteklo vise od 15 dana od dana zaprimanja rjesenja, ali nisu naveli kako su dosli d...
Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja od strane Miroslav Schlossberg dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani Zahtjev za pristup informacijama, Hvala vam. Zaprimio sam vas odgovor elektronskim putem i postanskim putem (preporuceno s povratnicom)....
ZONS
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je odgovorio podnositelju Domagoj Barać dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani g. Barač, slijedom vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne nov...
Poštovani g. Žmuk, slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novin...
Poštovana gđo. Podgoršek, slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narod...
Poštovani g. Premec, Dostavljena Vam je informacija koju posjeduje ovo tijelo javne vlasti, drugih ili drugačijih informacija ovo Ministarstvo ne posj...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje