Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Gospodarstvo

45 zahtjeva
Poštovani, Vaš je zahtjev zaprimljen i u postupku je rješavanja. Uputa je dana pisarnici Ministarstva u postupku vođenja predmeta tako da možete zanem...
Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb Poštovani, nastavno na vaš dopis (KLASA: 008-01/19-01/73, URBROJ: 531-08-19 od 24. tr...
Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb Poštovani/-e, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama tražimo: - Popis člano...
Poštovani g. Božić, u privitku ovog e-maila dostavljam Vam zaključak ovog Ministarstva od dana 4. listopada 2017. godine. Navedeni zaključak dostavlj...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Poštovani, Slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje