Odvodnja, Darda

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač i Trgovačka društva

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Odvodnja, Darda koristeći ovu stranicu.