Financiranje medija
Općina Bedekovčina je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Uspješan.
Poštovani, sukladno članku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) dostavljamo Vam tražene informacije: -...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?