Financiranje medija
Općina Koška je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Uspješan.
Poštovana, Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a temeljem Vašeg upita izvješćujemo Vas kako slijedi: - Općina Koška nije tijekom 2016. i...
Poštovani, svi naši dužnosnici primaju mjesečnu naknadu za svoj rad u Općini koja iznosi: - za načelnika: bruto iznos naknade 6.720,00 kuna doprinosi...
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a temeljem  zahtjeva gosp. Marina Bašić, izvješćujemo Vas kako slijedi:   - volonterska naknada...
Tijelo je odgovorilo putem ovog zahtjeva: http://imamopravoznati.org/request/nacelnik_volonter_opcina_koska_2#incoming-1673
Načelnik Volonter Općina Koška
Općina Koška je odgovorio podnositelju Marin Bašić dana .
Uspješan.
Poštovani,   u privitku Vam dostavljamo odgovor na Vaš upit.   S poštovanjem,   Dubravka Matković Tomašić Stručni suradnik za upravu  ...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje