Financiranje medija
Općina Pušća je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Uspješan.
Poštovana gospođo Skender, temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 21. listopada 2017. godine u prilogu su traženi podaci. Molim Vas z...
KLASA: 008-01/16-01/03 URBROJ: 238/24-02-16-04 Donja Pušća, 08. lipnja 2016. godine Poštovani, sukladno ranije Vam dostavljenoj dokumentaciji, ovime...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?