Kolika su mjesečna primanja
Zahtjev je poslan za Općina Tordinci od Daniel Hordoši dana .
Kašnjenja
Za: Općina Tordinci Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Kolika su mjesečna primanja (plaće):...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Tordinci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Tordinci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uloži...
Cijena vode i odvodnje
Zahtjev je poslan za Općina Tordinci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Tordinci Molim Vas da mi u pdf dostavite : - zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje trenutne cijene vode i odvo...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Zahtjev je poslan za Općina Tordinci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Tordinci Molim Vas da mi dostavite u pdf Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Vaše općine S poštovanjem, Ilija...
Financiranje medija
Zahtjev je poslan za Općina Tordinci od Melisa Skender dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Općina Tordinci Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 201...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje