Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Vođinci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Vođinci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložit...
Cijena vode i odvodnje
Zahtjev je poslan za Općina Vođinci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Vođinci Molim Vas da mi u pdf dostavite : - zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje trenutne cijene vode i odvod...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Zahtjev je poslan za Općina Vođinci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Vođinci Molim Vas da mi dostavite u pdf Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Vaše općine S poštovanjem, Ilija T...
Financiranje medija
Zahtjev je poslan za Općina Vođinci od Melisa Skender dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Općina Vođinci Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017...
Poštovani gospodine David Tadis Načelnik Općine Vođinci svoju dužnost obavlja volonterski te prima naknadu za rad. Odluka o visini naknade za rad obj...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje