Pravo na pristup informacijama podrazumijeva pravo tražiti informacije (dokumente, zapise podataka i druge informacije) koje su nastale u vezi sa radom...
Za: Povjerenik za informiranje, Zagreb Molim naslov da pojasni da li građanin od tijela javne vlasti može tražiti, u skladu s javnim interesom, detal...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?