Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Odgoj, obrazovanje, znanost i sport, također poznato kao SCZG

6 zahtjeva
  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje