Statistika javnog tijela

Ova stranica sa statistikom tijela javne vlasti je trenutno u eksperimentalnoj fazi, stoga treba imati na umu neka ograničenja:

  • Postotci su izračunati uzimajući u obzir ukupni broj zahtjeva, koji uključuje i nepotpune zahtjeve; ovo je poznati problem koji će biti naknadno riješen.
  • Klasifikaciju zahtjeva (tj. jesu li bili uspješni ili ne) rade ručno korisnici ili administratori stranice, što znači da su podložni pogrešci.
  • Zahtjevi se smatraju uspješnima ako su klasificirani s "uspješan" ili "djelomično uspješan"
  • Zahtjevi se smatraju izvan roka ako imaju status "Izvan roka" ili "Vrlo izvan roka"
  • Prikazane trake pogrešaka su intervali pouzdanosti od 95% za hipotetski temeljni udio (tj. onaj koji bi postigli izradom beskonačnog broja zahtjeva putem ove stranice prema tijelima javne vlasti). Drugim riječima, uzorak koji je uzet za uzorkovanje su svi trenutni i budući zahtjevi prema tijelu javne vlasti napravljeni putem ove stranice, radije nego, npr. svi zahtjevi upućeni javnom tijelu bilo kojim putem.
  • Neklasificirani i skriveni zahtjevi se ne broje.

Ovi su grafovi djelomično inspirirani nešto statistike koju je Mark Goodge izradio za WhatDoTheyKnow, pa zahvale pripadaju njemu.

Javna tijela s najviše zahtjeva

Javna tijela s najviše uspješnih zahtjeva

Javna tijela s najmanje uspješnih zahtjeva

Javna tijela s najviše zahtjeva s prekoračenim rokom

Tijela javne vlasti koje su najčešće odgovorile s "Ne posjedujemo"