Detalji zahtjeva “Doktorski studij

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
33097 sent 2019-05-09 11:50:03 +0200 waiting_response 2019-05-09 11:50:04 +0200 waiting_response outgoing
33157 response 2019-05-23 14:53:05 +0200 2019-05-23 23:11:01 +0200 rejected incoming
33159 status_update 2019-05-23 23:11:01 +0200 rejected 2019-05-23 23:11:01 +0200 rejected
33160 followup_sent 2019-05-23 23:43:48 +0200 internal_review 2019-05-23 23:43:48 +0200 internal_review outgoing
33199 response 2019-06-08 08:21:47 +0200 2019-06-10 21:44:28 +0200 partially_successful incoming
33203 status_update 2019-06-10 21:44:28 +0200 partially_successful 2019-06-10 21:44:28 +0200 partially_successful
33204 followup_sent 2019-06-10 22:19:01 +0200 internal_review 2019-06-10 22:19:01 +0200 internal_review outgoing
33306 response 2019-06-24 16:19:38 +0200 2019-07-02 00:07:57 +0200 attention_requested incoming
33312 status_update 2019-06-27 22:32:23 +0200 partially_successful 2019-06-27 22:32:23 +0200 partially_successful
33315 followup_sent 2019-06-27 22:54:02 +0200 attention_requested outgoing
33339 comment 2019-07-02 03:15:53 +0200
33370 response 2019-07-12 16:52:40 +0200 2019-07-13 21:01:23 +0200 rejected incoming
33371 status_update 2019-07-13 21:01:22 +0200 rejected 2019-07-13 21:01:23 +0200 rejected

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.