Detalji zahtjeva “Dokumenti Ex-Agencije

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17701 sent 2017-06-15 13:11:45 +0200 waiting_response 2017-06-15 13:11:45 +0200 waiting_response outgoing
17883 response 2017-07-03 14:46:23 +0200 2017-07-06 22:14:15 +0200 partially_successful incoming
17930 followup_sent 2017-07-06 22:14:10 +0200 outgoing
17931 status_update 2017-07-06 22:14:14 +0200 partially_successful 2017-07-06 22:14:15 +0200 partially_successful
17957 response 2017-07-12 12:18:53 +0200 2017-07-12 19:39:28 +0200 successful incoming
17969 status_update 2017-07-12 19:39:28 +0200 successful 2017-07-12 19:39:28 +0200 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.