Detalji zahtjeva “Evidencija o izdanim suglasnostima za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17828 sent 2017-06-25 14:07:00 +0200 waiting_response 2017-06-25 14:07:00 +0200 waiting_response outgoing
17829 comment 2017-06-25 14:07:24 +0200
17830 edit 2017-06-25 14:12:01 +0200
17951 response 2017-07-11 10:38:49 +0200 2017-07-11 11:32:20 +0200 successful incoming
17952 comment 2017-07-11 11:32:16 +0200
17953 status_update 2017-07-11 11:32:20 +0200 successful 2017-07-11 11:32:20 +0200 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.