Detalji zahtjeva “Financiranje medija

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
19758 sent 2017-10-21 12:43:47 +0200 waiting_response 2017-10-21 12:43:47 +0200 waiting_response outgoing
28834 edit 2018-01-01 14:56:21 +0100
29271 edit 2018-01-10 22:41:40 +0100
29272 edit 2018-01-10 22:42:09 +0100
29275 redeliver_incoming 2018-01-10 22:44:36 +0100
29277 redeliver_incoming 2018-01-10 22:44:52 +0100
29278 response 2018-01-10 22:46:24 +0100 2018-01-10 23:50:32 +0100 successful incoming
29284 status_update 2018-01-10 23:50:32 +0100 successful 2018-01-10 23:50:32 +0100 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.