Detalji zahtjeva “Odgovornost tvrtke Medulinska rivijera d.o.o. za stetu prema Hrvatskom narodnom kazalistu u Osijeku

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
33478 sent 2019-08-09 23:11:14 +0200 waiting_response 2019-08-09 23:11:14 +0200 waiting_response outgoing
33481 response 2019-08-13 09:35:48 +0200 2019-08-17 08:37:27 +0200 waiting_response incoming
33494 status_update 2019-08-17 08:37:27 +0200 waiting_response 2019-08-17 08:37:27 +0200 waiting_response
33522 response 2019-08-26 20:43:50 +0200 2019-08-26 21:01:30 +0200 successful incoming
33524 move_request 2019-08-26 20:44:51 +0200
33525 followup_sent 2019-08-26 21:00:31 +0200 outgoing
33526 status_update 2019-08-26 21:01:30 +0200 successful 2019-08-26 21:01:30 +0200 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.