Detalji zahtjeva “Otvaranje baze podataka - Registar ustanova iz sustava znanosti

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2385 sent 2015-07-21 10:38:43 +0200 waiting_response 2015-07-21 10:38:43 +0200 waiting_response outgoing
2697 followup_sent 2015-08-04 22:11:11 +0200 outgoing
2782 response 2015-08-06 13:41:21 +0200 2015-08-06 14:00:26 +0200 waiting_response incoming
2785 status_update 2015-08-06 14:00:26 +0200 waiting_response 2015-08-06 14:00:26 +0200 waiting_response
2800 comment 2015-08-07 10:31:48 +0200
2941 response 2015-08-18 16:16:13 +0200 2015-08-18 16:33:15 +0200 waiting_response incoming
2942 followup_sent 2015-08-18 16:33:09 +0200 outgoing
2943 status_update 2015-08-18 16:33:15 +0200 waiting_response 2015-08-18 16:33:15 +0200 waiting_response
3063 followup_sent 2015-08-27 00:06:58 +0200 outgoing
3340 response 2015-09-16 12:41:09 +0200 2015-12-29 23:31:46 +0100 successful incoming
3455 status_update 2015-09-29 09:41:15 +0200 successful 2015-09-29 09:41:15 +0200 successful
3727 comment 2015-10-20 22:17:47 +0200
4455 followup_sent 2015-11-18 13:06:44 +0100 outgoing
4456 status_update 2015-11-18 13:07:25 +0100 partially_successful 2015-11-18 13:07:26 +0100 partially_successful
5096 followup_sent 2015-12-14 19:32:11 +0100 outgoing
5334 edit 2015-12-29 23:31:46 +0100 successful 2015-12-29 23:31:46 +0100 successful
6784 comment 2016-04-23 18:39:57 +0200

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.