Detalji zahtjeva “Ponuda Vermilion prvo javno nadmetanje kopno

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
19330 sent 2017-10-08 20:24:40 +0200 waiting_response 2017-10-08 20:24:40 +0200 waiting_response outgoing
19360 response 2017-10-10 13:49:45 +0200 2017-10-14 15:32:52 +0200 waiting_response incoming
19374 comment 2017-10-10 23:27:32 +0200
19425 status_update 2017-10-14 15:32:51 +0200 waiting_response 2017-10-14 15:32:51 +0200 waiting_response
19441 followup_sent 2017-10-15 23:41:37 +0200 outgoing
20524 status_update 2017-10-26 12:03:31 +0200 waiting_response 2017-10-26 12:03:31 +0200 waiting_response
20748 response 2017-10-30 19:54:21 +0100 2017-10-31 12:30:28 +0100 rejected incoming
20779 status_update 2017-10-31 12:30:28 +0100 rejected 2017-10-31 12:30:28 +0100 rejected

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.