Detalji zahtjeva “Popis ureda za prognanike, povratnike i izbjeglice (otvaranje baze podataka)

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3607 sent 2015-10-13 11:01:42 +0200 waiting_response 2015-10-13 11:01:42 +0200 waiting_response outgoing
3702 response 2015-10-19 14:35:19 +0200 incoming
3705 response 2015-10-19 14:37:23 +0200 2015-10-20 08:52:41 +0200 waiting_response incoming
3714 status_update 2015-10-20 08:52:41 +0200 waiting_response 2015-10-20 08:52:41 +0200 waiting_response
4147 response 2015-11-03 14:41:17 +0100 2015-11-03 15:18:21 +0100 waiting_response incoming
4150 followup_sent 2015-11-03 15:18:18 +0100 outgoing
4151 status_update 2015-11-03 15:18:21 +0100 waiting_response 2015-11-03 15:18:21 +0100 waiting_response
4425 response 2015-11-17 10:28:18 +0100 2015-11-17 10:39:13 +0100 successful incoming
4426 comment 2015-11-17 10:39:07 +0100
4427 status_update 2015-11-17 10:39:13 +0100 successful 2015-11-17 10:39:13 +0100 successful
5398 move_request 2015-12-31 10:29:25 +0100

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.