Detalji zahtjeva “Popis zakupnika za ribnjake u vlasništvu RH

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3646 sent 2015-10-16 09:35:48 +0200 waiting_response 2015-10-16 09:35:49 +0200 waiting_response outgoing
3678 response 2015-10-19 09:37:00 +0200 2015-10-20 15:03:54 +0200 successful incoming
3718 status_update 2015-10-20 15:03:54 +0200 successful 2015-10-20 15:03:54 +0200 successful
3762 followup_sent 2015-10-22 15:42:23 +0200 outgoing

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.