Detalji zahtjeva “Registar izdanih suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja (otvaranje baze podataka)

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4542 sent 2015-11-21 22:25:13 +0100 waiting_response 2015-11-21 22:25:13 +0100 waiting_response outgoing
4635 response 2015-11-25 10:47:24 +0100 2015-11-26 17:01:03 +0100 waiting_response incoming
4654 followup_sent 2015-11-26 17:00:48 +0100 outgoing
4655 status_update 2015-11-26 17:01:02 +0100 waiting_response 2015-11-26 17:01:03 +0100 waiting_response
4682 response 2015-12-01 10:36:40 +0100 2015-12-01 22:08:21 +0100 rejected incoming
4697 status_update 2015-12-01 22:08:21 +0100 rejected 2015-12-01 22:08:21 +0100 rejected
4698 comment 2015-12-01 22:09:43 +0100
5233 comment 2015-12-24 22:53:47 +0100
5234 edit_comment 2015-12-24 22:55:02 +0100
5751 comment 2016-01-21 19:00:45 +0100
5752 comment 2016-01-21 19:04:20 +0100
5845 comment 2016-01-30 14:35:11 +0100
17823 comment 2017-06-23 10:23:54 +0200

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.