Detalji zahtjeva “Rekonstrukcija bazena u Đakovu

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2582 sent 2015-07-30 01:12:21 +0200 waiting_response 2015-07-30 01:12:21 +0200 waiting_response outgoing
2584 response 2015-07-30 09:38:58 +0200 incoming
2594 followup_sent 2015-07-30 23:44:55 +0200 outgoing
2608 response 2015-08-03 09:40:30 +0200 incoming
2616 comment 2015-08-03 15:03:48 +0200
2637 followup_sent 2015-08-04 05:34:04 +0200 outgoing
2643 response 2015-08-04 11:57:32 +0200 2015-08-27 14:26:52 +0200 waiting_response incoming
3068 status_update 2015-08-27 10:50:45 +0200 not_held 2015-08-27 10:50:46 +0200 not_held
3074 status_update 2015-08-27 14:26:51 +0200 waiting_response 2015-08-27 14:26:52 +0200 waiting_response
7125 comment 2016-05-09 00:17:18 +0200

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.