Detalji zahtjeva “Rješenja MZOE o odstrjelu velikog vranca

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
29337 sent 2018-01-15 09:23:38 +0100 waiting_response 2018-01-15 09:23:38 +0100 waiting_response outgoing
30112 response 2018-02-05 16:42:06 +0100 2018-02-05 19:34:19 +0100 partially_successful incoming
30115 status_update 2018-02-05 19:34:19 +0100 partially_successful 2018-02-05 19:34:19 +0100 partially_successful
30119 followup_sent 2018-02-06 08:23:12 +0100 internal_review 2018-02-06 08:23:13 +0100 internal_review outgoing
30121 response 2018-02-06 09:15:05 +0100 2018-02-06 09:46:10 +0100 successful incoming
30123 status_update 2018-02-06 09:46:10 +0100 successful 2018-02-06 09:46:10 +0100 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.