Detalji zahtjeva “Ugovor s tvrtkom Dobra reklama za city-box koševe za smeće iz 2012.

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6999 sent 2016-05-07 00:55:30 +0200 waiting_response 2016-05-07 00:55:30 +0200 waiting_response outgoing
7000 comment 2016-05-07 00:57:45 +0200
7689 response 2016-05-16 13:34:14 +0200 2016-05-16 22:21:30 +0200 waiting_response incoming
7743 followup_sent 2016-05-16 22:21:25 +0200 outgoing
7744 status_update 2016-05-16 22:21:30 +0200 waiting_response 2016-05-16 22:21:30 +0200 waiting_response
8622 followup_sent 2016-05-23 13:39:32 +0200 outgoing
10255 comment 2016-08-01 09:58:14 +0200
14717 response 2016-11-28 22:18:02 +0100 2016-11-28 22:20:50 +0100 not_held incoming
14719 status_update 2016-11-28 22:20:50 +0100 not_held 2016-11-28 22:20:50 +0100 not_held

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.