Detalji zahtjeva “Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
22738 sent 2017-12-11 22:34:11 +0100 waiting_response 2017-12-11 22:34:11 +0100 waiting_response outgoing
24813 edit_outgoing 2017-12-12 21:57:33 +0100 outgoing
24814 edit 2017-12-12 21:57:35 +0100
24815 resent 2017-12-12 21:57:36 +0100 waiting_response outgoing
27050 response 2017-12-18 13:38:28 +0100 2017-12-23 21:18:09 +0100 partially_successful incoming
27796 status_update 2017-12-23 21:18:09 +0100 partially_successful 2017-12-23 21:18:09 +0100 partially_successful
27876 followup_sent 2017-12-23 21:31:43 +0100 outgoing
29299 response 2018-01-11 16:33:54 +0100 incoming
29313 response 2018-01-12 13:55:17 +0100 2018-01-12 18:02:20 +0100 successful incoming
29323 status_update 2018-01-12 18:02:20 +0100 successful 2018-01-12 18:02:20 +0100 successful

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.