Detalji zahtjeva “Zahtjev za dostavom Pravilnika o prijavi i obrani završnih i diplomskih radova

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
29758 sent 2018-01-28 23:12:30 +0100 waiting_response 2018-01-28 23:12:30 +0100 waiting_response outgoing
30205 response 2018-02-13 12:05:43 +0100 2018-02-13 23:03:28 +0100 not_held incoming
30206 status_update 2018-02-13 12:54:51 +0100 successful 2018-02-13 12:54:52 +0100 successful
30209 edit 2018-02-13 23:03:28 +0100 not_held 2018-02-13 23:03:28 +0100 not_held

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.