Poštovana gospođo Mihić Muha, Ministarstvo uprave ustupilo nam je Vaš zahtjev za pristup informacijama, kojim tražite dostavu Zapisnika sa Izborne sku...
Poštovani, Ponovno Vas obavještavam da smo zahtjeva za pristup informacijama Damira Kovačića iz Zagreba, II Zagorska 2c, prema odredbama članka 21. Z...
Potvrda na glavni projekt - odvodnja
Internal review request sent to City of Zagreb by Suzana Dobrić Žaja on .
Awaiting internal review.
Za: Pristup informacijama gradonačelnika Poštovani, dana 13.5.2017. preko platforme Imamo pravo znati uputila sam na Grad Zagreb zahtjev za ovu istu...
Eventualni aneksi ugovora
Request to City of Zagreb by Miroslav Poje. Annotated by Miroslav Poje on .
Information not held.
Poštovani, javili su mi poštom kako nema sklopljenih aneksa/dodataka.
Financiranje političkih stranaka
Response by City of Zagreb to Stjepan Zlodi on .
Waiting clarification.
Poštovani gospodine Zlodi, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, lijepo Vas molim da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup inf...
Poštovani, prosljeđujem Vam upit gđe Faller, s obzirom da se isti, temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar...
Povjerenica za informiranje povodom zalbe zbog neodlucivanja o zahtjevu podnositelja donosni sljedece RJESENJE Klasa UP/II-008-07/17-01/500 Urbro...
Zastave na rasvjetnim stupovima
Response by City of Zagreb to Zoran Marković on .
Long overdue.
Poštovani, Nastavno na donji zahjev za pristupom informacijama, temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na prisutp informacijama (Narodne novine,...
Okvirni sporazum
Response by City of Zagreb to Miroslav Poje on .
Successful.
Poštovani gospodine Poje, temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), u privitku Va...
Poštovani, prosljeđujem Vam upit gđe Faller, s obzirom da se isti, temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar...
Dana 3. 7. 2017. poslana je predstavka povjerenici za informiranje u kojoj se žalim na Rješenje.
Traženi dokument dostavljen je na privatnu e-mail adresu 14. 11. 2016. godine. Prilažem link na dokument: https://drive.google.com/file/d/0B6oltrLuPi...
Povjerenica za informiranje poslala je na Ured gradonačelnika upozorenje da prije odbijanja zahtjeva nije proveden test razmjernosti i javnog interesa....
Zahtjev je poslan 6. lipnja 2017. godine. Ured gradonačelnika ranije je već zaprimio sličan zahtjev od strane druge osobe, te je Gradski ured za mjesnu...
Zastave u vlasništvu Grada Zagreba
Response by City of Zagreb to Miroslav Schlossberg on .
Successful.
Hvala na povratnoj informaciji Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur. Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje GRAD ZAGREB Ured gradonačelnika S...
Poslana predstavka Povjereniku za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Službenik za informiranje Grada Zagreba, na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama postupajući u povodu zahtjeva, donosi...
Link na dostavljeni dokument: https://drive.google.com/drive/folders/0B6oltrLuPisHQkV4VHBmMjkta1k
Poštovana gospođo Dobrić Žaja, temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) u privitk...
Projekt uređenja parka na Trnjanskoj Savici - potvrde javnopravnih tijela
Internal review request sent to City of Zagreb by Suzana Dobrić Žaja on .
Awaiting internal review.
Za: Grad Zagreb Poštovani, podsjećam da sam 13. 5. 2017. uputila zahtjev da mi dostavite skenove potvrda javno pravnih tijela Vodovod i odvodnja,...
Za: Grad Zagreb U Zagrebu 3. lipnja 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE (putem tijela javne vlasti) Jurišićeva 19 10 000 Zagreb ŽALITELJ: Mirosla...
Poslana prijava Povjerenici za informiranje.
Poštovani, Nastavno na Vaš zahtjev za pristupom informacijama, temeljem članka 22. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine,...
Poštovani,   Nastavno na zahtjev za pristupom informacijama, temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narod...
Korištenje DOF podataka - Grad Zagreb
Request to City of Zagreb by Hrvoje Bogner. Annotated by Hrvoje Bogner on .
Successful.
19.05.2017. dostavljen DOF.

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?

  

More about this authority

Home page of authority
View FOI email address
Ask us to update FOI email