Sanacija opasnog otpada odlaganog u jezera Savica-Šanci
Request sent to City of Zagreb by Jurica Mikulić on .
Awaiting response.
Za: Grad Zagreb Poštovani, 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća se u jezera na području mjesnog odbora Savica-Šanci legalno odlagao opasan otpad,...
Za: Grad Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: 1. broj održanih sjednica Vijeća gradske četvrt...
1717-96 Žalba Povjereniku za informiranje radi šutnje administracije Grada Zagreba - Rezultati ispitivanja vode za grad Zagreb u periodu 2015. - 2016....
Za: Grad Zagreb Molim vas uvid u kompletnu dokumentaciju za izgradnju i uređenje parka na Trnjanskoj Savici, koje je počelo 19.4.2017. Molim da mi...
Zastave u vlasništvu Grada Zagreba
Follow up sent to City of Zagreb by Miroslav Schlossberg on .
Awaiting response.
Za: Grad Zagreb Poštovani, Ljubazno vas molim potvrdu primitka ovog maila. S poštovanjem, Miroslav Schlossberg
Upravni akt - uređenje parka na Savici
Response by City of Zagreb to Duje Prkut on .
Awaiting response.
Poštovani gospodine Prkut, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, lijepo Vas molim da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup inf...
Za: Grad Zagreb Poštovana, molim Vas da mi dostavite Ugovor krajobraznog uređenja zelenih površina na području Grada Zagreba od 12.4.2017. godine i...
Park na Trnjanskoj Savici
Response by City of Zagreb to Miroslav Poje on .
Awaiting response.
Poštovani gospodine Poje, zahvaljujem na dostavljenoj adresi. S poštovanjem, Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur. Viši stručni savjetnik – službenica za i...
Korištenje DOF podataka - Grad Zagreb
Request to City of Zagreb by Hrvoje Bogner. Annotated by Administrator Miroslav on .
Delayed.
Ovo je u redu. Tijelo ovo treba tretirati kao zahtjev za dopunu odnosno ispravak dostavljene informacije i na ovo moraju odgovoriti u roku 15 dana.
Investicije u izgradnju naselja Sopnica Jelkovec
Response by City of Zagreb to Centar za mirovne studije on .
Awaiting classification.
Poštovani, Nastavno na donji zahtjev za pristupom informacijama, temeljm članka 22. stavka 2., vezano uz članak 22. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu...
Poštovana gospođo Benčić, temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), u privitku Va...
Poštovani gospodine Kramariću, zahvaljujem na mailu; rezultat testa razmjernosti i javnog interesa dostavit ću Vam u zakonskom roku, koji je, upravo r...
Izvješće o stanju okoliša grada Zagreba od 2010. do 2016.
Response by City of Zagreb to Ina Volmut on .
Information not held.
Poštovana gospođo Volmut,   temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), a vezan...
Poštovani gospodine Schlossberg, temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje:...
Beskućnici u Zgrebu.
Request to City of Zagreb by Alan Domanski. Annotated by Administratorica Sonja on .
Long overdue.
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Informacije vezane za Ugovor o nagodbi
Response by City of Zagreb to Zdenko Kovačićek on .
Successful.
Poštovani gospodine Kovačiček, temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), u privit...
Stigao je odgovor Povjerenika za informiranje na pritužbu na primjenu zakona. U odgovoru Povjerenik navodi kako je Grad Zagreb pravilno primjenio ZUP u...
Poštovana gospođo Dobrić Žaja, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama (KLASA: 008-02/16-002/436, URBROJ: 251-02-04-1/03-16-1), a temeljem čl...
Analiza rada jedinica lokalne samouprave u Gradu Zagrebu
Request to City of Zagreb by Damir Kovačić. Annotated by Damir Kovačić on .
Handled by post.
Nakon poziva Službenika za informiranje, dogovoreno je da će mi se odgovor dostaviti na kućnu adresu. Odgovor sam zaprimio preporučenom pošiljkom 27....
Naknada za oduzetu imovinu RKT Župa sv. Marka evanđeliste
Response by City of Zagreb to Melisa Skender on .
Partially successful.
Poštovana gospođo Skender, temeljem čl.23.st.1.t.1 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), u privitku Vam dostavljam s...
Protokol o natječaju
Response by City of Zagreb to Miroslav Poje on .
Successful.
Poštovani g. Poje, nastavno na Vaše zahtjeve; Klasa: 008-02/16-002/360 (privitak1) i Klasa: 008-02/16-002/366 (privitak2) dostavit ćemo Vam kopije tra...
Troškovnik izrade Programa natječaja
Request to City of Zagreb by Miroslav Poje. Annotated by Miroslav Poje on .
Partially successful.
Poštovana Sonja, tijelo javne vlasti je objedinilo moje zahtjeve: http://imamopravoznati.org/request/protokol_o_natjecaju#comment-1451 Lijep pozdrav...
Pročišćeni tekst Statuta Grada Zagreba
Response by City of Zagreb to Jurica Mikulić on .
Refused.
Poštovani, U nadležnosti Službenika za informiranje Grada Zagreba je i rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama iz nadležno...
Dokument Inicijativa za izgradnju osnovne škole u Blatu
Response by City of Zagreb to Miroslav Schlossberg on .
Information not held.
Od: Služba za mjesnu samoupravu <[1][e-mail adresa]> Datum: 2016-03-18 13:41 GMT+01:00 Naslov: Blato Poštovani g. Schlossberg,   u privitku Vam...
Provedena internetska anketa u mjesnoj upravi Blato
Response by City of Zagreb to Miroslav Schlossberg on .
Partially successful.
Od: Branimir Lončar <[1][e-mail adresa]> Datum: 2016-04-22 9:10 GMT+02:00 Naslov: zahtjev za pristup informacijama (008-02/16-002/18) Poštovani,...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?

  

More about this authority

Home page of authority
View FOI email address
Ask us to update FOI email