Hrvoje Suk,oec. Službenik za informiranje   Ured Gradonačelnika   [1]cid:[email protected]  Grad Osijek Kuhačeva 9 3...
    Hrvoje Suk,oec. Službenik za informiranje   Ured Gradonačelnika   [1]cid:[email protected]  Grad Osijek Kuhačeva 9 3...
Ulaganje u stanogradnju
Response by Grad Osijek to Ilija Tikvić on .
Successful.
REPUBLIKA HRVATSKA Osječko-baranjska županija GRAD OSIJEK UR E D GR A D O N A Č ELN I K A KLASA: 008-01/18-01/4 URBROJ: 2158/01-03-02/01-18-02 Osi...
Financiranje medija
Response by Grad Osijek to Melisa Skender on .
Successful.
  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK URED GRADA Klasa: 008-01/16-01/72 Urbroj: 2158/01-04-03/03-17-05 Osijek,13. studeni 2017....
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Request to Grad Osijek by Lana Podgoršek. Annotated by Lana Podgoršek on .
Successful.
Odgovor dostavljen putem e-maila, dostupan na sljedećem linku: http://bit.ly/2ktOGi7
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?

  

More about this authority

Home page of authority
View FOI email address
Ask us to update FOI email