Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Local and regional administrative divisions as founders of public bodies, Companies and Municipal services and water management, also called VIO

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

3 requests
Poštovani, pismeni prigovori mogu se uputiti poštanskim putem na adresu: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. p.p. 896 10001 Zagreb Telefaksom na broj: 01/...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Poštovani, Vezano uz Vaš zahtjev priloženo dostavljamo Tablice kvalitete vode za razdoblje siječanj 2015. - ožujak 2017. godine. Tablice kvalitete vode...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?