Browse and search requests

  

6476 FOI requests found

Ivan Šegota Rab, Banjol 24
Response by Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab to Ivan Šegota on .
Awaiting classification.
This is the mail system at host ls251.t-com.hr. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It...
Nakon mog upita o kašnjenju na odgovor (kažu da nisu dobili mail sa imampravoznati.org), dana 16.05.2019. g. dobio sam odgovor od gradonačelnika gosp....
Poštovani, vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama u kojem je zatražena informacija tj. Elaborat Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka...
Poštovani, Vaš je zahtjev zaprimljen i u postupku je rješavanja. Uputa je dana pisarnici Ministarstva u postupku vođenja predmeta tako da možete zanem...
Za: Grad Komiža Na temelju važećeg Zakona o pravu na pristup informacija, tražimo na uvid preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža...
Poštovani, slijedom Vašeg zahtjeva u kojem tražite informaciju o sječi borova i crnike u šumi na Punti Radman, a kojeg ste uputili Ministarstvu po...
Poštovani,   U privitku Vam dostavljamo izvješće trgovačkog društva Jadro d.d. iz Splita, angažiranog od strane izvođača radova u luci Jazine, na...
Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u t...
Za: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb Poštovani, u lipnju 2018. godine, nakon izlaska pomorskog inspektora Lučke kapetanije Zadar...
Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenim podacima. S poštovanjem, Marko Nenadić Viši savjetnik- specijalist Porezna uprava - Središnji ured Služba z...
Za: Hrvatski sabor Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi: - komparativni zahtjev poslan putem mreže Europskog centr...
Za: Ministarstvo uprave, Zagreb Na stranici https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Kolektivni%20ugovor/2018/Tuma%C4%8Denja%20prema%20rednom%20broju%20%...
Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan je 2. svibnja 2019. poslao službenici za informiranje Agencije za ugljikovodike Željki Rukavini akt kojim daj...
Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan je 2. svibnja 2019. poslao službenici za informiranje Agencije za ugljikovodike Željki Rukavini akt kojim...
Postovani, Zahvaljujem na profesionalnom pristupu, potpunom i u roku odgovoru na upit. S postovanjem, Danko Vojnovic
Poštovani, vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama u kojem je zatražena informacija vezana uz studiju naplate zagušenja i dopunu s time u vezi,...
Poštovani,   vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama od 2. svibnja 2019. godine, dostavljamo Vam obavijest Ministarstva rada i mirovinskoga...
Popis poslovnih prostora u zakupu
Follow up sent to Grad Velika Gorica by Stjepan Zlodi on .
Successful.
Za: GVG Službenik za informiranje Zahvaljujem na odgovoru i podacima koje ste poslali. S poštovanjem, Stjepan Zlodi
Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku Poštovani, sukladno zakonu na pravu na pristup informacijama moli...
Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb Poštovani, nastavno na vaš dopis (KLASA: 008-01/19-01/73, URBROJ: 531-08-19 od 24. tr...
Poštovani,   vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama od 29. travnja 2019. godine, dostavljamo Vam obavijest Ministarstva rada i mirovinskog...
Poštovani,   zaprimili smo Vašu elektroničku poštu.   S poštovanjem,   Ministarstvo hrvatskih branitelja Trg Nevenke Topalušić 1 10 000...
Poštovani,   vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama od 29. travnja 2019. godine, dostavljamo Vam obavijest Ministarstva rada i mirovinskog...
Trenutna popunjenost DV u Brestju
Response by Dječji vrtić Sesvete, Zagreb to Ivan Ivić on .
Successful.
Poštovani, temeljem Zakona o pravu na pristup informacija dostavljamo tražene informacije: Dječji vrtić "Sesvete" trenutno ima 124 zaposlenika i 662 u...
  Poštovani,   Povodom Vašeg traženja  vezano za uvid u geodetski projekt, klasa:932-06/17-02/33, Urbroj: 541-26-02-03/1 izrađen za naručitelja...