Browse and search requests

  

6110 FOI requests found

Radovi u parku Milana Prpića i planovi vezani uz parkove u gradu
Response by Grad Zabok to Bojan Janjanin on .
Awaiting classification.
Poštovani, u privitku Van dostavljam odgovor na postavljena pitanja a vezana uz uređenje parka M. Prpića, pripadajuće parkiralište i Kolodvorsku ulicu...
Poštovani, Slijedom zahtjeva kojeg ste temeljem odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na...
Poštovana, S obzirom da je Vaš zahtjev za pristup informacijama 2. svibnja 2018. ustupljen u rješavanje tvrtki INA-Industrija nafte d.d., nemamo infor...
Osnivački akti - ZET
Request to Zagreb Holding by Miroslav Schlossberg. Annotated by Miroslav Schlossberg on .
Awaiting response.
Poštankim putem zaprimljen je dopis ZET-a kojim se moj zahtjev ustupa Zagrebačkom holdingu.
povlašteni krediti za članove NO
Response by Hrvatska poštanska banka, Zagreb to Duje Prkut on .
Awaiting classification.
Poštovani, U petak smo vam poslali dopis, ali nismo dobili povratnu informaciju pa prosljeđujemo na drugi mail. Molimo vas da nam potvrdite odgovara l...
Zapisnici o odrađenom nadzoru
Response by Natura Histrica, Pula to Marina Ladavac on .
Partially successful.
Poštovani,   Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama upućen ovoj Ustanovi 04.listopada, u privitku dostavljamo sljedeće zapisnike:  1. ...
Akumulacije Samarica i Miletinac
Request sent to Bjelovarsko-bilogorska županija by Darko Podravec on .
Awaiting response.
Za: Bjelovarsko-bilogorska županija Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela t...
Lista korisnika bespovratnih subvencija
Request to Grad Rijeka by Damir Serić. Annotated by Administrator Miroslav on .
Waiting clarification.
Postovani, Vas komentar vidljiv je samo na portalu - komentari se ne salju tijelu javne vlasti. Molimo vas da kliknete na link ispod ovoga za slabje o...
Poštovani,   sukladno članku 23. stavku 1. točki 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15; u daljnjem tekstu: Zakon), kojim je...
Putem pošte smo dobili rješenje kojim se odbija naš zahtjev s obrazloženjem da Ministarstvo rada ne posjeduje tražene informacije.
Poštovani, Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji je zaprimljen 26. rujna 2018., a u kojem tražite informaciju o ukupnom broju novozapo...
Za: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb Poštovani, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo sljedeć...
Poštovani, Jedan djelatnik je premješten iz Ministarstva kulture u Agenciju sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima. S poštovanjem, Ljerka...
Za: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb Poštovani, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo sljedeće info...
  Poštovani g. Petroviću, Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) zaprimila je Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste od HE...
Izmjene Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti
Request sent to Ministarstvo zdravstva, Zagreb by Kruno Topolski on .
Awaiting response.
Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb Poštovani, Kada će se krenuti sa izmjenama i dopunama Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti s ciljem regulacij...
Upit o iznosu naplaćenog poreza na dohotke od kapitala
Response by Ministry of Finance to sandra bencic on .
Awaiting classification.
Poštovana gđo Benčić,   vezano uz Vaš zahtjev od 24. rujna 2018. za dostavom podataka o iznosu zadržane dobiti u odnosu na ukupnu dobit, iznosu is...
Stanje javnih česmi u gradu
Response by Grad Zabok to Bojan Janjanin on .
Successful.
Poštovani,   u privitku Vam dostavljam odgovor na pitanje gosp. Bojana Janjanina o broju i stanju javnih česmi u gradu Zaboku, te postoje li plano...
Poštovani, sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, ovim putem Vas obavještavam o produljenju roka za dostavu traženih...
Program javnih potreba u športu - korisnici
Internal review request sent to Središnji državni ured za šport, Zagreb by T. Vistid on .
Awaiting internal review.
Za: Središnji državni ured za šport, Zagreb Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijel...
*P/7608637*     KLASA: UP/I-008-02/18-01/53 URBROJ: 525-02/1596-18-4 Zagreb, 9. listopada 2018.   Mladen Petrović Putem e-maila: [ZPPI #...
Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb Poštovani, temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovan...
Poštovani, Slijedom zahtjeva kojeg ste temeljem odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na...
Prosječna plaća po zanimanjima
Request sent to Državni zavod za statistiku, Zagreb by Ivana Dautović on .
Awaiting response.
Za: Državni zavod za statistiku, Zagreb Poštovani, Ljubazno Vas molim informaciju (ili link) o prosječnoj plaći po zanimanjima (konkretno u proizvod...
Rješavanje nelegalno izgrađenog pomoćnog objekta, Matulji
Request sent to Općina Matulji by Đuro Radaković on .
Awaiting response.
Za: Općina Matulji - lokalna samouprava Poštovani, suvlasnik sam stambene zgrade na k.č 2503 upisanoj u glavnoj knjizi Matulji - Opatija. Zgrada j...